O Nas

K&K Consulting to nowoczesna, dynamiczna, bazującą na wiedzy firm doradcza. K&K Consulting powstała w 2004 roku i od początku działalności jest otwarta na nowe rozwiązania i technologie. Na doświadczenie K&K Consulting składa się ponad 200 000 zrealizowanych godzin doradczych (w tym 45 000 zrealizowanych godzin doradczych w ostatnich 3 latach) i ponad 5 000 zrealizowanych zleceń. Wiedza i doświadczenie wyniesione z olbrzymiej ilości zrealizowanych projektów doradczych to wymierna korzyść dla klientów K&K Consulting. Firma dostarczała swoją wiedzę zarówno dla dużych jak i mikrofirm, urzędów czy organizacji non-profit. Trzon oferty stanowiło pozyskiwanie dotacji europejskich. Dzisiaj K&K Consulting oferuje usługi każdorazowo dopasowane do potrzeb klienta (szyte na miarę). Doświadczenie firmy, dobra organizacja procesów wewnętrznych oraz wysokie standardy pracy pozwalają dostarczać klientowi, w sposób powtarzalny, usługi wysokiej jakości. Nasz potencjał tworzy synergia ludzi, ich doświadczeń, wykształcenia i umiejętności.

PARTNERZY:

Przemysław Kułyk

Ekspert z obszaru doradztwa strategicznego i operacyjnego, pozyskiwania finansowania, zarządzania projektami oraz controllingu i zarządzania finansami, tworzenia systemów wynagrodzeń czy usprawnień procesowych. Biegły specjalista w obszarze różnorodnego wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych.

Doradca i trener z 20-letnim doświadczeniem w obszarach specjalizacji. Około 40 tysięcy zrealizowanych godzin doradztwa i szkoleń oraz zarządzania w kilku tysiącach realizacji.
Przedsiębiorca i manager.
Wykładowca akademicki, członek między innymi: Zespołu Interesariuszy kierunku MSG UEK, Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, kluczowy doradca kilku organizacji, członek wielu komisji oceny projektów.

Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany AgilePM® i AgileBA®.

Stanisław Kania

Specjalista z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji dla projektów inwestycyjnych oraz zarządzania projektem. Specjalizuje się także w optymalizacji organizacyjnej firm oraz tworzeniem rozwiązań analitycznych przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych.

Doradca z zakresu opracowania biznesplanów. Członek wielu komisji oceny projektów pod kątem przyznania dofinansowania. Certyfikowany specjalista Zarządzania projektami PRINCE2, AgilePM® i AgileBA®.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK na kierunku Zarządzanie projektami oraz w Akademii Krakowskiej na kierunku Controlling.

Michał Leśniak

Doradca z zakresu opracowania biznesplanów, pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych na projekty inwestycyjne oraz szkoleniowo-doradcze a także budowania systemów wynagrodzeń.

Specjalizuje się w wyborze i pozyskaniu kredytów, rozwija markę doradztwa finansowego – Finance&Profit należącą do K&K Consulting.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość oraz Doradztwo Finansowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Certyfikowany AgilePM®.

K&K Consulting współpracuje przy wykonywanych realizacjach projektów, analiz, szkoleń z kilkudziesięcioma doradcami i trenerami o bogatym praktycznym doświadczeniu z różnych obszarów.

 

Nasze usługi kierowane są do szerokiego grona klientów. Poniżej przedstawiamy usługi dla niektórych branż:

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) – to najliczniejsza grupa naszych klientów. W budżecie unijnym przewidziano dla nich duże środki na inwestycje i szkolenia i my  pomagamy skutecznie je pozyskać. Kompleksowo opracowujemy projekty dotacyjne i czuwamy nad realizacją projektów i ich rozliczaniem. Świadczymy też szeroki zakres innych usług doradczych, od doradztwa strategicznego i operacyjnego, do sporządzania ekspertyz i pozyskiwania kredytów.

Duże firmy i korporacje – choć mniej faworyzowane niż MŚP, duże firmy też mogą liczyć na dotacje, głównie w zakresie szkoleń, a także inwestycji dużych i zaawansowanych technologicznie. Dzięi dobrym kontaktom z uczelniamy wyższymi i centrami transferu technologii, oferujemy kompleksowe opracowywanie projektów inwetycji technologicznych i realizowanych na styku nauka-biznes. Szeroka kadra szkoleniowa pozwala nam także opracować i realizować szyte na miarę potrzeb Klienta kompleksowe projekty szkoleniowe dotowane ze środków unijnych. Polecamy też szeroki zakres naszych usług doradczych.

Firmy i instytucje szkoleniowe – współtworzymy projekty szkoleniowe i walczymy dla nich o dotacje unijne. Zajmujemy się całością procesów związanych z udziałem Funduszy Europejskich w projekcie szkoleniowym, od momentu wyboru źródłą dotacji, przez proces aplikowania o dofinansownaie, realizację szkoleń, aż po końcowe rozliczenie dotacji. Chętnie łączymy nasze “dotacyjne” know-how z pomysłami projektowymi firm szkoleniowych.

Branża nieruchomości – deweloperom i spółdzielniom mieszkaniowym, obecnym i potencjalnym właścicielom budynków oraz biurom nieruchomości oferujemy sporządzanie analiz finansowych planowanych inwestycji, a także eksertyz pomocnych w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącego wykorzystania posiadanych nieruchomości. Sporządzamy plany zarządzania nieruchomościami i biznes plany, kompleksowo zajmujemy się także pozyskiwaniem kredytów na realizację inwestycji budowlanych i deweloperskich.

Agencje rozwoju regionalnego i organizacje przedsiębiorców – świadczymy usługi indywidualnych konsultacji i szkoleń grupowych dla uczestników realizowanych przez Klienta projektów, np. w ramach POKL 6.2. Dysponujemy grupą kilkunastu konsultantów o szerokim polu zainteresowań i udokumentowanych doświadczeniu.

Organizacje pozarządowe – zapraszamy do współpracy przy tworzeniu i realizacji projektów szkoleniowych i doradczych. Mamy duże doświadczneie w pozyskiwaniu dotacji na projekty miękkie i chętnie połączymy je z pomysłami Twojej organizacji. Oferujemy także pomoc przy pozyskiwaniu dotacji unijnych na inne cele, a także grantów krajowych i zagranicznych.

Urzędy i agencje– sporządzamy ekspertyzy, badani i raporty na tematy gospodarcze. W spektrum naszych zainteresowań znajdują się analizy rynkowe, badanie warunków i skutków zastosowania nowych technologii, a także oddziaływania narzędzi legislacyjnych i administracyjnych na różnych szczeblach.

Uczelnie i ośrodki badawcze – oferujemy przygotowanie i realizację projektów szkoleniowych i doradczych. Współpracujemy także przy pozyskiwaniu dotacji na badania i rozwój oraz granty naukowe powiązane z wdrażaniem wypracowanych technologii.

 

Pracowaliśmy między innymi dla następujących Klientów:

Przedsiębiorcy:

Armadeo.pl sp. z o.o. | AG “Test” Human Resources | APM Standard s.j. | Arch Development Group sp. z o.o. | Arvex Grobelny sp. z o.o. | Ascomp sp. z o.o. | Augum s.j | Aviva sp. z o.o. | Berken S.A. | Brainstorm Sebastian Matyniak | Effect Medical Center | Entestat | Firma Filar s.c. | Flory 3 sp. z o.o. | Domy Polskie sp. z o.o. | E.A. Mattes sp. z o.o. | Granimex | Hostel Service s.j. | Hewitt Associates sp. z o.o. | Iker sp. z o.o. | Imperial s.c. | Instalzin sp. z o.o. | Instytut Rozwoju Reklamy sp. z o.o. | Klinika s.c. | Komados – Kraków sp. z o.o. | Kwasek i Spółka s.j. | Legra sp z o.o. | Lexpas sp. z o.o. | Lighthouse Consulting & Training | Marat Rybnik sp. z o.o. | Mediasoft Polska sp. z o.o. | Morele.net sp. z o.o. | Niko FHU | NZOZ Reha | Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa | Pathways Polska sp. z o. o. | P.C.I. Proma sp. z o.o. | Polskie Sieci Energetyczne Operator SA | Pralnia Ekologiczna “TIP-TOP” s.c. | Pro Construction | PTS Handel sp. z o.o. | PTS Rabka sp. z o.o. | Raven Outdor s.c. | Scan-Motopol S.A. | Szanti | Shim-Pol | Snap Outdor sp. z o.o. | Sovrana Polska s.j. | Spółdzielnia Mieszkaniowa “Czyżyny” | Superfoto.pl sp. z o.o. | Systema sp. z o.o. | Pralnia Ekologiczna Tip-Top | Tokfrez ZUT | Trainig Spot | Videoszkolenia sp. z o.o.

 Organizacje:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej | Fundacja Fortalicja Czemierniki | Fundacja Panteon Narodowy na Skałce | Fundacja Partnerstwo dla Środowiska | Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych | Polska Rada Resuscytacji | Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza | Stowarzyszenie Biuro Inicjatyw Międzynarodowych | Stowarzyszenie Forum dla Polski | Stowarzyszenie LGD Nad Białą Przemszą | Związek Lustracyjny Spółdzielni Polskich

Agencje i urzędy:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego | Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw | Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego | Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego | Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Uczelnie i centra transferu technologii:

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego | Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Ośrodek Przetwarzania Informacji | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Ośrodek Transferu Technologii UWM | Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii | Uniwersytet Warszawski | Politechnika Wrocławska | Wrocławskie Centrum Transferu Technologii | Uniwersytet w Białymstoku | Wschodni Ośrodek Transferu Technologii