Szkolenia

K&K Consulting oferuje również usługi szkoleniowe w obszarach tematycznych oferowanego doradztwa. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa lub instytucji nasi konsultanci mogą przeprowadzić daną usługę w formule szkoleniowej. W ten sposób wiedzę dotyczącą rozwiązań optymalizujących pracę, pozyskiwania dofinansowań czy planowania strategicznego można przekazać szerszemu gronu pracowników.