Systemy wynagrodzeń i oceny pracowniczej

Systemy wynagrodzeń i oceny pracowniczej

Realizacja pozwoli zracjonalizować / zoptymalizować koszty zatrudnienia i premiowania w firmie. Koszty wynagrodzeń będą w bardziej efektywny sposób powiązane ze znaczeniem danego stanowiska w firmie oraz jego wpływem na przychody.

W ramach tej grupy usług oferujemy:

• Opisy stanowisk pracy
• Wartościowania stanowisk pracy
• Opracowanie konstrukcji i zasad premiowych / motywacyjnych
• Okresowa ocena pracownicza metodą 270 stopni