Controlling finansowy

K&K Consulting dysponuje kompleksową bazą ofert kredytówpożyczek i leasingu. Pozwala nam to szybko wybrać ofertę optymalną z punktu widzenia Klienta, jemu natomiast umożliwia zaoszczędzenie czasu i energii.

Nasza oferta w tym zakresie skierowana jest do przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. W przypadku wszystkich Klientów wykazujemy się dużą elastycznością i szerokim zakresem działania. Sugerując możliwe rozwiązania, pomagamy Klientom podjąć optymalne dla nich decyzje.

Oprócz doboru źródła finansowania, oferujemy również sporządzenie wniosku kredytowego zgodnego z wymogami banku. Opracowujemy biznes plany i studia wykonalności inwestycji, wraz z koniecznymi analizami finansowymi.