Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne to pomoc w wyznaczeniu kierunku rozwoju organizacji. Obejmuje wybór produktów, rynków docelowych i obszarów zainteresowania firmyorganizacji non-profit czy nawet jednostek samorządowych. Efekt naszej pracy może mieć postać sformalizowanej strategii, czyli dokumentu zawierającego diagnozę sytuacji i oparte na niej rekomendacje. Doradztwo strategiczne może mieć także charakter mniej formalny, ale zawsze oparte jest o dogłębną diagnozę sytuacjibadania rynku oraz uwarunkowań wewnętrznych i prowadzi do zaproponowania optymalnych rozwiązań.

Korzyścią dla Klienta z wykonanych przez nas analiz jest minimalizacja ryzyka i wskazanie nisz rynkowych, a także szans, które firma powinna wykorzystać na danym etapie rozwoju. Analizy takie szczególnie przydatne są np. przed wprowadzeniem nowych produktów, przejęciem innej firmy czy planowanym dokapitalizowaniem własnej. Dzięki świeżemu spojrzeniu naszych konsultantów Twoja organizacja może swobodnie wkroczyć na nowe obszary działalności i dynamicznie się w nich rozwijać.