Doradztwo operacyjne

Doradztwo operacyjne to optymalizacja bieżącej działalności firmy tak, aby maksymalnie poprawić jej sprawność działania. Doradztwo to przydaje się zarówno w kryzysie, jak i w czasach lepszych. Na doradztwo operacyjne z naszej strony składa się zawsze analiza funkcjonowania firmy w uzgodnionych z Klientem obszarach, zaprojektowanie nowych rozwiązań mających te obszary usprawnić i nadzór nad wdrożeniem naszych projektów.

Obszary, które najczęściej obejmuje nasza praca to:

  • struktura organizacyjna firmy,
  • procesy i procedury biznesowe,
  • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
  • zasoby ludzkie i rekrutacja,
  • systemy motywacyjne,
  • struktura kosztów i przychodów
  • umowy i rozliczenia z kontrahentami.

Zgadzamy się, że nikt inny nie zna firmy tak dobrze, jak właściciel i jej pracownicy. Związanie z firmą może jednak być, i często bywa, obciążeniem, które nie pozwala na dokonanie koniecznych zmian. Tylko spojrzenie niezależnych i niepowiązanych z żadnym elementem firmy konsultantów daje gwarancję bezstronności i skupienia na celach, które Klient chce osiągnąć. A wspólnie z nami osiągnąć może bardzo wiele.