Analizy finansowe

Analiza finansowa jest zasadniczym elementem każdego biznes planu. Nie ważne, czy będzie on podstawą ubiegania się o dotację, czy związany będzie z wnioskiem kredytowym; we wszystkich przypadkach konieczna jest prezentacja aktualnej kondycji firmy i finansowych perspektyw powodzenia projektu.

Analiza finansowa to również podstawa studiów wykonalności inwestycji, jakie opracowują często podmioty ze sfery samorządowej, dotyczących np. projektów infrastrukturalnych.

Analitycy K&K Consulting, dzięki doświadczeniu i wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowości, przygotowują analizy finansowe wymagane przy wszelkiego rodzaju inwestycjach.

Ofertę w zakresie analiz finansowych kierujemy do przedsiębiorstw, samorządów a także firm doradczych potrzebujących w tym zakresie merytorycznego wsparcia. Wszyscy nasi Klienci w tym zakresie mogą liczyć na rzetelne i służące ich celom opracowania, za każdym razem spełniające wymagania instytucji, do których są kierowane.