Finanse

Controlling finansowy

Uzyskanie jasnego, prawdziwego i aktualnego obrazu sytuacji finansowej firmy. Pozwala obiektywnie oceniać skuteczność polityki działalności firmy i podejmować racjonalne / optymalne decyzje finansowe / inwestycyjne.

W ramach tej grupy usług oferujemy:
• Opracowanie narzędzi do kontroli rentowności i płynności firmy oraz jej grup przychodowych
• Pogłębiona dedykowana analiza kosztów, przychodów, płynności

Dotacje i finansowanie biznesu

Firma osiągnie korzyści w postaci pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na swoje zamierzenia (pomysły) i ich profesjonalnego rozliczeni. Uzyskanie dofinansowania buduje przewagę konkurencyjną firmy.

W ramach tej grupy usług oferujemy:
• Analiza możliwości pozyskania wsparcia finansowego
• Monitoring terminów
• Pozyskiwanie dotacji inwestycyjnych i ew. koordynacja projektu
• Dotacje bonowe
• Pożyczki preferencyjne

Biznesplany

Biznesplan to najczęściej podstawa otrzymania kredytu inwestycyjnego czy dotacji, warto go także przygotować dla potrzeb własnych firmy, po to, aby systematycznie i planowo się rozwijać.
K&K Consulting oferuje przygotowanie wszystkich rodzajów biznesplanów, od wymaganych przez banki, poprzez związane z dotacjami, aż po przygotowywane na potrzeby wewnętrzne czy inwestorów prywatnych typu venture-capital. Forma i struktura biznes planu są za każdym razem dostosowana do wymagań instytucji, które ten biznesplan będą oceniać. Nasze doświadczenie pozwala też na odpowiednie w danym przypadku sprofilowanie treści biznes planu. Podczas pracy kładziemy nacisk zarówno na poziom merytoryczny, jak i na dogodną dla Klienta formę komunikacji.

Główne korzyści ze współpracy z nami to:
• profesjonalnie opracowany biznes plan
• konsultacje niezależnego specjalisty
• oszczędność czasu i energii potrzebnych na mozolne przygotowanie dokumentacji i ciągłe kontakty z instytucjami, dla których biznesplan ma być przeznaczony
• dzięki nam możesz zająć się biznesem, a nie biznesplanem
Lokalizacja zarówno Klienta, jak i instytucji, dla której biznes plan ma być przeznaczony nigdy nie jest dla nas przeszkodą. W swym portfolio mamy między innymi biznesplan dla Bank of Ireland. Przygotowanie biznes planu w języku angielskim czy w kilku wersjach językowych również nie stanowi problemu.

Analizy finansowe

Analiza finansowa jest zasadniczym elementem każdego biznes planu. Nie ważne, czy będzie on podstawą ubiegania się o dotację, czy związany będzie z wnioskiem kredytowym; we wszystkich przypadkach konieczna jest prezentacja aktualnej kondycji firmy i finansowych perspektyw powodzenia projektu.
Analiza finansowa to również podstawa studiów wykonalności inwestycji, jakie opracowują często podmioty ze sfery samorządowej, dotyczących np. projektów infrastrukturalnych.
Analitycy K&K Consulting, dzięki doświadczeniu i wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowości, przygotowują analizy finansowe wymagane przy wszelkiego rodzaju inwestycjach.
Ofertę w zakresie analiz finansowych kierujemy do przedsiębiorstw, samorządów a także firm doradczych potrzebujących w tym zakresie merytorycznego wsparcia. Wszyscy nasi Klienci w tym zakresie mogą liczyć na rzetelne i służące ich celom opracowania, za każdym razem spełniające wymagania instytucji, do których są kierowane.

.