Zespół K&K

O jakości firmy konsultingowej decydują pracujący w niej doradcy. Poniżej przedstawiamy sylwetki niektórych spośród naszych pracowników i współpracowników – zewnętrznych ekspertów. To ich wiedza i doświadczenie składają się na naszą ofertę.

Przemysław Kułyk

Założyciel i partner w K&K Consulting. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W poprzednich miejscach pracy zdobył szerokie doświadczenie z zakresu doradztwa, pragnąc jednak realizować nieco odmienną wizję doradztwa postanowił założyć własną firmę – K&K Consulting. Przemysław Kułyk zajmuje się doradztwem strategicznym i operacyjnym dla przedsiębiorstw i instytucji, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz optymalizacji organizacyjnej. Jedną z branż, w której się specjalizuje, jest sądownictwo. Jest także ekspertem z zakresu pozyskiwania dotacji, tworzenia biznesplanów i prowadzenia działalności gospodarczej. Był m.in. doradcą w projekcie Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą realizowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Michał Leśniak

Partner w K&K Consulting, ukończył kierunki Finanse i Bankowość  oraz Doradztwo Finansowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2004-2006 zdobył bogate doświadczenie w  pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych na projekty inwestycyjne oraz szkoleniowe sektora MSP i Uczelni Wyższych. Od 2006 r. specjalizuje się w wyborze i pozyskiwaniu  kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, rozwija markę doradztwa finansowego –  Finance & Profit  należącą do K&K Consulting.

Stanisław Kania

Konsultant w K&K Consulting. Absolwent studiów magistersko-inżynierskich na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutnicznej  w Krakowie. Specjalizuje się w rozliczaniu oraz pozyskiwaniu dotacji z zakresu projektów inwestycyjnych z Funduszy Europejskich. Doradca z zakresu opracowania biznesplanów a także optymalizacji organizacyjnej i w zakresie zasobów ludzkich.

Arkadiusz Mroczek

Konsultant w K&K Consulting. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Stosunków Międzynarodowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Studiów Regionalnych w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doradca z zakresu biznesplanów i prowadzenia działalności gospodarczej, m. in. w projekcie Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą. Autor i współautor szeregu opracowań i analiz oraz strategii, a także projektów dotacyjnych. Trener z zakresu biznesplanów i marketingu, doradca z zakresu optymalizacji organizacyjnej, pracuje dla przedsiębiorstw i organizacji.