Paszport do eksportu

W naszej ofercie znajdują się wszystkie usługi niezbędne do kompleksowej realizacji projektów w ramach POIG działania Paszport do Eksportu, to jest:
•organizacja misji gospodarczej na terenie Europy i Północnej Ameryki,
•doradztwa marketingowego (budowa koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynkach zagranicznych oraz opracowywaniem identyfikacji wizualnej),
•usług reklamowych związanych z tworzeniem materiałów promocyjnych w tym również w tłumaczeniu językowym,
•budowaniem baz danych firm zagranicznych, weryfikacją i nawiązywaniem kontaktów z zagranicznymi podmiotami gospodarczych.