Konsultanci

O jakości firmy konsultingowej decydują pracujący w niej doradcy. Poniżej przedstawiamy sylwetki niektórych spośród naszych pracowników i współpracowników - zewnętrznych ekspertów. To ich wiedza i doświadczenie składają się na naszą ofertę.

 

Przemysław Kułyk, założyciel i partner K&K Consulting, absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W poprzednich miejscach pracy zdobył szerokie doświadczenie z zakresu doradztwa, pragnąc jednak realizować nieco odmienną wizję doradztwa postanowił założyć własną firmę - K&K Consulting. Przemysław Kułyk zajmuje się doradztwem strategicznym i operacyjnym dla przedsiębiorstw i instytucji, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz optymalizacji organizacyjnej. Jedną z branż, w której się specjalizuje, jest sądownictwo. Jest także ekspertem z zakresu pozyskiwania dotacji, tworzenia biznesplanów i prowadzenia działalnosci gospodarczej. Był m.in. doradcą w projekcie Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą realizowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Zainteresowania: prawo gospodarcze, giełda papierów wartościowych, rynek nieruchomości, piłka nożna.

Michał Leśniak, partner w K&K Consulting, ukończył kierunki Finanse i Bankowość  oraz Doradztwo Finansowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2004-2006 zdobył bogate doświadczenie w  pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych na projekty inwestycyjne oraz szkoleniowe sektora MSP i Uczelni Wyższych. Od 2006r. specjalizuje się w wyborze i pozyskiwaniu  kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, rozwija markę doradztwa finansowego -  Finance & Profit  należącą do K&K Consulting. Zajmuje się także doradztwem organizacyjnym m.in. dla sektora sądownictwa. Zainteresowania:  muzyka rockowa, piłka nożna, motoryzacja, psychologia

Paulina Kułyk, założycielka K&K Consulting, absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Paulina Kułyk zajmuje się doradztwem strategicznym i operacyjnym dla przedsiębiorstw i instytucji, w zakresie optymalizacji organizacyjnej i procesowej m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Excel.  Jest także ekspertem z zakresu pozyskiwania dotacji, tworzenia biznesplanów i prowadzenia działalności gospodarczej. Była m.in. doradcą w projekcie Dobry Czas na Biznes realizowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.

 Arkadiusz Mroczek, konsultant w K&K Consulting. Dr nauk ekonomicznych, absolwent Stosunków Międzynarodowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Studiów Regionalnych w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doradca z zakresu biznesplanów i prowadzenia działalności gospodarczej, m. in. w projekcie Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą. Autor i współautor szeregu opracowań i analiz oraz strategii, a także projektów dotacyjnych. Trener z zakresu biznesplanów i marketingu, doradca z zakresu optymalizacji organizacyjnej, pracuje dla przedsiębiorstw i organizacji, w tym dla sektora sądownictwa.

Piotr Jędras – konsultant w K&K Consulting. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (kierunek Stosunki Międzynarodowe, specjalność Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz semestr  studiów w Suor Orsola Beninca w Neapolu. W trakcie: studia podyplomowe na Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Controlling oraz zarządzanie przedsiębiorstwem). Specjalizuje się w doradztwie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych (projekty szkoleniowe, inwestycyjne) oraz krajowych (środki ministerialne – MSZ, MZ skierowane dla organizacji pozarządowych). Doradca z zakresu Opracowania Biznes Planu w projekcie Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą skierowanym do osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 

Mariola Cherla - konsultant K&K Consulting. Absolwentka dziennych studiów magisterskich na specjalności Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w rozliczaniu projektów szkoleniowych i inwestycyjnych z funduszy europejskich, a także doradza w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i krajowych. Doradca z zakresu zasobów ludzkich i usprawnień organizacyjnych, pracuje dla firm i intytucji, m.in. dla sektora sądownictwa. Zainteresowania: literatura psychologiczna i sensacyjna, rozwój osobisty.

Stanisław Kania - konsultant w K&K Consulting. Absolwent studiów magistersko-inżynierskich na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutnicznej  w Krakowie. Specjalizuje się w rozliczaniu oraz pozyskiwaniu dotacji z zakresu projektów inwestycyjnych z Funduszy Europejskich. Doradca z zakresu opracowania biznesplanów a także optymalizacji organizacyjnej i w zakresie zasobów ludzkich. Pracuje dla firm i instytucji, w tym dla sektora sądownictwa.

Zainteresowania: piłka nożna, hokej, literatura kryminalna
 

Krzysztof Ślusarczyk - konsultant w K&K Consulting. Absolwent studiów magisterskich w zakresie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji, analizach strategicznych a także optymalizacji organizacyjnej i w zakresie zasobów ludzkich. Pracuje dla firm i instytucji, w tym dla sektora sądownictwa.
 

Tomasz Bober - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, konsultant, trener, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji). Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują między innymi: e-biznes, zarządzanie sprzedażą, outsourcing, strategie rozwoju przedsiębiorstw, TQM. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i zarządzania firmą, prowadzenia badań marketingowych oraz usług doradczych i szkoleniowych. Oprócz studiów jednolitych magisterskich na kierunku Ekonomia (specjalność Przedsiębiorczość i Innowacje), ukończył Studium Psychologii i Pedagogiki przy Uniwersytecie Ekonomicznym oraz studia podyplomowe Public Relations na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 
Marta Ulbrych - dr nauk ekonomicznych, absolwentka, a obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej we współpracy z uczelniami wyższymi. Ceni sobie umiejętność przekładania wiedzy na praktykę - dlatego wykorzystuje zdobyte wiadomości angażując się w tworzenie i wdrażanie projektów szkoleniowo-doradczych.