Projekt CSR


Informujemy, że K&K Consulting ukończyła projekt badawczy realizowany na zlecenie Polskich Sieci Energetycznych S.A.. Tematyka badania obejmowała "Aktywność Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych w perspektywie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu - trendy i dobre praktyki".

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to koncepcja kładąca nacisk na poszerzenie celów działania przedsiębiorstwa o aspekty pozafinansowe, takie jak etyka, ekologia czy dobra komunikacja ze społecznościami. Wg tej koncepcji, prawidłowo prowadzone dzialania CSR mogą w rezultacie jednak przynieść firmie także zyski finansowe. K&K Consulting zaprasza do współpracy wszystkie firmy zainteresowane zagadnieniami CSR - oferujemy działania badawcze, doradcze i wdrożeniowe w tym zakresie.