Sukces w MRPO


Miło nam poinformować, że wszystkie złożone przez nas w ostatniej rundzie wnioski od dotację z działania MRPO 2.1 otrzymały dofinansowanie. Po raz kolejny możemy więc pochwalić się stuprocentową skutecznością.

W ramach działania 2.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji mikrofirm, firm małych i przedsiębiorstw średnich. Nabory dla każdej z tych grup organizowane są osobno i zróżnicowana jest także maksymalna kwota dofinansowania. Działanie to w Małopolsce jest najczęściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców ścieżką do dotacji.