Pozyskanie dotacji szkoleniowych


Miło nam poinformować, że pomimo niewielkiej liczby konkursów dotacyjnych w roku 2012, udało nam się pozyskać w ramach dotacji szkoleniowych niemal 2 miliony złotych. Doradztwo gospodarcze K&K Consulting potwierdziło swą skuteczność także na tym, bardzo wymagającym polu.

Dotacje na szkolenia udzielane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i skierowane są zarówno na projekty otwarte (nabór obejmuje określone grupy docelowe), jak i zamknięte, czyli przeznaczone dla konkretnych firm lub instytucji. K&K Consulting opracowuje całą dokumentację aplikacyjną i współpracuje przy realizacji projektu, wspierając Klienta od strony administracyjnej i rozliczeniowej przez cały czas jego trwania.