Już od września ostatnia szansa na dotacje dla śląskich przedsiębiorstw!


Od września do grudnia trwać będzie nabór wniosków w województwie śląskim dla przedsiębiorstw na realizację projektów inwestycyjnych. W okresie budżetowych 2007-2013 będzie to ostatni nabór dla firm ze Śląska. Kwota dotacji oraz procentowa wysokość wsparcia uzależniona jest od wielkości firmy, maksymalna kwota dotacji to nawet 750 000 PLN. Procentowa wartość wsparcia wynosi nawet 60% w przypadku najmniejszych podmiotów.

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także, w pewnych granicach, na koszty budowy bądź remontu nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców z branży usługowej i produkcyjnej. K&K Consulting bezpłatnie analizuje pomysły na dotację i oferuje wysoki poziom merytoryczny przygotowywanej dokumentacji projektowej.