Analiza wariantów reorganizacji usług wodno-kanalizacyjnych


Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach K&K Consulting wykonała analizę reorganizacji świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych na obszarze gminy Czechowice-Dziedzice.

Zakres projektu obejmował:
- analizę obecnego stanu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z określeniem kosztów ponoszonych przez operatorów oraz odbiorców końcowych;
- warianty reorganizacji świadczenia usług;
- analizę finansową reorganizacji;
- analizę społeczną, ekonomiczną i jakościową reorganizacji dla wszystkich interesariuszy projektu.

K&K Consulting oferuje szeroki zakres usług skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego: strategie rozwoju, analizy finansowe i ekonomiczne, studia wykonalności do projektów inwestycyjnych oraz opracowania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o finansowanie z UE.