Opracowanie strategii rozwoju turystyki


K&K Consulting opracowała strategię rozwoju turystyki na zlecenie LGD „Nad Białą Przemszą”. Dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Turystycznego obszaru Lokalnej Grypy Działania <<Nad Białą Przemszą>> obejmującej gminy: Bolesław, Klucze, Trzyciąż oraz Wolbrom” wskazuje m.in. główne kierunki rozwoju turystyki na badanym obszarze.

Metodologia projektu była oparta na:
- przeprowadzeniu audytu turystycznego obszaru gmin stowarzyszonych w LGD „Nad Białą Przemszą”;
- przeprowadzeniu analizy obecnych trendów oraz kluczowych czynników rozwoju sektora turystycznego;
- opracowaniu rekomendacji wyznaczających strategiczne kierunki działań w turystyce na badanym obszarze.

Poza analizą materiałów zostały przeprowadzone spotkania z interesariuszami projektu w celu identyfikacji kluczowych problemów sektora turystycznego w gminach objętych projektem.
Analizy i strategie są jednym z elementów oferty doradztwa strategicznego K&K Consulting. Oferta jest skierowana do wszystkich podmiotów sektora gospodarczego, a także sektora organizacji pozarządowych. Zakres działań wykonywanych przez K&K Consulting dotyczy zarówno konceptualizacji,  jak i analizy wdrożeniowej.