Małopolska - konkurs dla firm średnich


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości od 21 lipca 2011 r. do 19 sierpnia 2011 r. będzie przyjmować wnioski przedsiębiorstw należących do sektora średnich podmiotów (50-249 pracowników, wart. obrotu większa niż 10 mln euro, mniejsza niż 50 mln euro). Kwota dotacji o jaką można aplikować wynosi od 200 000 – 2 000 000 PLN, co stanowi 30% wartości inwestycji netto. Firmy realizujące przedsięwzięcia na terenie któregoś z wymienionych powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego, mogą uzyskać wsparcie stanowiące 35%.

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także, w pewnych granicach, na koszty budowy bądź remontu nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców z branży usługowej i produkcyjnej. K&K Consulting bezpłatnie analizuje pomysły na dotację i oferuje wysoki poziom merytoryczny przygotowywanej dokumentacji projektowej.