Ogłoszono terminy naborów wniosków na 2011 rok w woj. małopolskim


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" w 2011 roku:
kwiecień – maj - małe przedsiębiorstwa
lipiec – sierpień - średnie przedsiębiorstwa
listopad –grudzień – mikroprzedsiębiorstwa

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy na konsultacje do K&K Consulting.

W ramach działania 2.1 można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i, w pewnym zakresie, roboty i materiały budowlane. Działanie to jest podstawowym źródłem dotacji dla większości małopolskich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania wynosi od 30 do 45%, a maksymalna kwota dotacji to nawet 2 miliony złotych dla przedsiębiorstw średnich.

K&K Consulting oferuje bezpłatną analizę szans uzyskania dotacji zarówno z działania 2.1 MRPO, jak i wszystkich innych. Zapraszamy do kontaktu.