Wartościowanie stanowisk pracy

12.09.2016

K&K Consulting zaprasza do skorzystania z oferty wartościowania stanowisk pracy zarówno przedsiębiorców, jak i instytucje publiczne. Posiadając doświadczenie w kilkudziesięciu podmiotach i operując autorską metodyką, oferujemy profesjonalne i dostosowane do specyfiki klienta usługi. Zapraszamy do skorzystania. Więcej o wartościowaniu pracy.

Ocena pracownicza

12.09.2016

K&K Consulting, posiadając doświadczenie jako zewnętrzny konsultant w zakresie przeprowadzania oceny pracowników w kilkudziesięciu organizacjach, zachęca do skorzystania ze swoich usług w tym zakresie. Ocena przeprowadzona przez nas jest efektywna i obiektywna, a przez to przekłada się wzrost efektywności zasobów ludzkich Państwa organizacji. Więcej o ocenie pracowniczej.

Konsulting w sądownictwie

12.09.2016

K&K Consulting świadczy wyspescjalizowane usługi konsultingowe dla sektora sądownictwa. Posiadając poparte referencjami doświadczenie w kilkudziesięciu jednostkach wymiaru sprawiedliwości świadczymy usługi wspierające zarządzania zasobami ludzkimi. Zapraszamy do kontaktu i przesyłania zapytań ofertowych.